STYRELSEN - Weman I, 2017-2018 

Teaterföreningens högsta beslutande organ är medlemmarnas årsmöte som hålls en gång om året, vanligtvis i början av juni. Däremellan är det styrelsen som leder föreningens operativa verksamhet.

 

ORDFÖRANDE/
Teaterchef

 VICE ORDFÖRANDE

 KASSÖR

 

 

 

 Ulf Weman

 Daniel Dahlén

Sabina Melander

     
     

SEKRETERARE

MEDLEM/
Dräktavdelningen

MEDLEM

 

 

 

Kenneth Johans

Lena Andersson

Madelene Nordin

     
     

MEDLEM


MEDLEM

MEDLEM


  Alexander Lindberg

 Stefan Gustafson

Amanda Nordas

 


 

Teknisk direktör:

 Johan Mansnerus

Ledare för Teaterskolan:

Daniel Lindström

Webmaster/arkivansvarig:

 Alfons Röblom

  

Styrelsen består av:

  • Ordförande
  • Viceordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Fyra ledamöter

 

Ordförande väljs för ett år i taget, medan de andra ledamöterna har tvååriga mandatperioder.

 

Kontakta styrelsen:

info(at)teater.ax

  

TIDIGARE STYRELSER 

(1914-)