STYRELSEN - Ehn I, 2019-2020 

Teaterföreningens högsta beslutande organ är medlemmarnas årsmöte som hålls en gång om året, vanligtvis i början av juni. Däremellan är det styrelsen som leder föreningens operativa verksamhet.

Övriga styrelsemedlemmar
Suppleanter
  • Tim Uhlenius, teknikaspirant


Teknisk direktör: Johan Mansnerus

Ledare för teaterskolan: Daniel Lindström

  

Styrelsen består av:

  • Ordförande
  • Viceordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Fem ledamöter

 

Ordförande väljs för ett år i taget, medan de andra ledamöterna har tvååriga mandatperioder.

 

Kontakta styrelsen:

info(at)teater.ax

  

TIDIGARE STYRELSER 

(1914-)