Publika utrymmen

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. håller till i Mariehamns stadshus. Denna stolta byggnad, ritad av Lars Sonck, har fungerat som teaterlokal sedan byggnationen år 1939-40. Vi firar alltså 70 år på stadshusbacken!

     En anekdot är att föreningsmotorn Toivo Hämäläinen fungerade som konsult då husets teaterutrymmen byggdes.

     Stora scenen är XX kvadratmeter stor. Till förfogande finns extra utbyggbara "scenvingar" som kan förstora scenen ytterligare. Salongen rymmer mellan X och X personer. I direkt anslutning till salongen finns en foajé där förfriskningar brukar serveras i pausen.

     Teaterföreningens "Lilla scen" har med framgång tagits i bruk de senaste åren. Med detta menas att scen och publik samsas uppe på stora scenen. Det ger en intim och användbar atmosfär med rum för spännande lösningar.  

 

Stadshusscenen i användning (OLLES SKIDFÄRD 2002). Märk svängdörrarna på varsin sida av scenen. Dessa är användbara om det behövs flera olika, avgränsade scenrum.

Mariehamns stadshus ligger i centrala Mariehamn.

Mariehamns stadshus,

säte för stadens förvaltning och för Teaterföreningen i Mariehamn r.f.