Våra uppsättningar 1930-1939

 

1939

92. Han sitter vid smältdegeln

 

1938 

Mariehamns stadshus står färdigt! På grund av världskrigets utbrott dröjer det dock till 1941 innan Teaterföreningen har galapremiär på den första "Stadshusproduktionen".

91. Hennes släkt

90. Daniel Hjort

89. Halmhatten

 

1937

Teaterföreningens starke man Tovio Hämäläinen engageras som konsult när stadens nya stadshus byggs. Hämäläinen övervakar bygget av husets scen och artistutrymmen.

88. Hennes styvmor

87. Monna Vanna

 

1936

86. Hjältar

85. En skugga

84. Eliza stannar

 

1935

83. Gamla Heidelberg

82. Spelet om kärleken och döden

 

1934

81. Feernas och trollens rike

80. Krig i fred

 

1933

Mellan 1933 och 1939 verkar föreningen på Ålands lyceum, en inte helt idealisk lösning. På grund av utrymmesproblemen är verksamheten mer sporadisk än tidigare.

79. Sovvagnskontrollören

78. Philips väst

 

1932

1932 återvänder Teaterföreningen till den restaurerade Kinoteatern och verksamheten är igång igen.

77. Genom elden

76. Den kyske lebemannen

75. Spanska flugan

 

1931

Kinoteatern härjas av brand den 11 oktober 1930. Därför blir 1931 ett mellanår och verksamheten ligger i det stora hela nere.

74. Livet en dröm

 

1930

73. Avskedssupén

72. Hamlet

71. Petermans farliga ålder

Fortsätt till våra uppsättningar 1920-1929